Upgrade klimrekken sporthal Hofland te Montfoort

In sporthal Hofland zijn nieuwe elektrisch bedienbare klimrekken in gebruik genomen.

Uit de jaarlijkse veiligheidskeuring van de sporttoestellen in sporthal Hofland is gekomen dat de aanwezige klimrekken niet meer voldeden aan de wettelijke eisen. Vervanging van deze uit 1977 stammende klimrekken was noodzakelijk. SBML heeft in nauwe samenwerking met het beweegonderwijs, gymnastiek vereniging ONI en de buurtsportcoaches een programma van eisen opgesteld waaraan nieuwe klimrekken zouden moeten voldoen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe klimrekken een toegevoegde waarde aan de kwaliteit en diversiteit van met name het beweegonderwijs. Dat er in 40 jaar veel veranderd is werd snel duidelijk. De keuze werd gemaakt om te gaan voor 2 varianten, een ophijsbare en een draaibare. De laatste biedt de mogelijkheid om het klimrek haaks op de wand te plaatsen. Dit verhoogd de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk.      

Op donderdag 6 september 2018 zijn de elektrisch bedienbare klimrekken in gebruik genomen. Dit gebeurde door een gebruikersinstructie te geven aan alle potentiele gebruikers van deze klimrekken. Deze instructie werd verzorgd door de leverancier. Vertegenwoordigers vanuit de basisscholen uit de kern Montfoort, de gymvereniging ONI, de buurtsportcoaches  en twee kinderdagopvang organisatie hoorde met belangstelling aan wat er met vernieuwende klimrekken allemaal mogelijk was.

Het was duidelijk dat er aan de wens om een impuls te geven aan de kwaliteit en diversiteit van het beweegonderwijs is voldaan.

gebruikersinstructie  de klimrekkeninstructie2