Beheersovereenkomst Brede Vaart

De beheersovereenkomst met SBML en de Brede Vaart is getekend!

Op 14 maart is de beheersovereenkomst Brede Vaart getekend door wethouder Vlaar en de heren Van Echtelt (voorzitter) en De Vries (penningmeester) van Stichting Beheer Sporthallen Montfoort – Linschoten (SBML). SBML heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een goede beheerder van de sporthallen in de gemeente. Gebruikers zijn tevreden en de bezetting is toegenomen. Daarom heeft de gemeente aan SBML gevraagd ook het beheer van een gedeelte van de Brede Vaart (de speelzalen en de voormalige bibliotheek) op zich te nemen. SBML gaat deze uitdaging graag aan en wil verenigings- en cultuurfunctie van de Brede Vaart weer nieuw leven in blazen.  De gemeente is heel blij met deze betrouwbare partner en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking,

De stichting streeft naar het toekomst gericht beheren en exploiteren van de sporthallen in Montfoort en Linschoten door het aanbieden van hoogwaardige en betaalbare faciliteiten, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers in de ruimste zin des woords. Het beheer van de Brede Vaart sluit goed aan bij deze doelstelling. SBML neemt per 1 april 2018 het beheer over.