Gebruikersraden

Wilbert Hoepel -> Gebruikersraad Montfoort
Marcel Pronk -> Gebruikersraad Linschoten

De hoofddoelstelling van de stichting is het aanbieden van hoogwaardige en betaalbare faciliteiten, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers in de ruimste zin van het woord. Om die ondersteuning aan de gebruikers mogelijk te maken is besloten tot de oprichting van zogenaamde gebruikersraden. Het doel van deze raden is afstemming tussen gebruikers onderling en het bestuur, om samen te zorgen voor faciliteiten die overeenkomen met de wensen en eisen van de gebruikers.

Vanuit de gebruikers werd vooral belang gehecht aan planmatig communiceren (communicatieplan, agenda, voorstellen vanuit het bestuur).SBML heeft daarom besloten om met name dit punt heel anders aan te gaan pakken. Vandaar de oprichting en samenstelling van gebruikersraden. De gebruikersraden zijn ook vooral een plek van de gebruikers. Er zullen 2 of 3 bijeenkomsten per jaar plaatsvinden.

Gebruikersraad Montfoort  ->  Wilbert Hoepel  -  hofland@sbml.nl

Gebruikersraad Linschoten -> Marcel Pronk      - devaart@sbml.nl